Thiết Bị Nhà Hàng Việt

Hotline/Zalo: 033 744 1226

Địa chỉ: 261 – Đức Thượng – Cựu Quán – Hoài Đức – Hà Nội

Email: thietbinhahangviet@gmail.com

Website:https://thietbinhahangviet.com